Home Dijital Gazete Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

by notizia24

InvestCo Holding, %100 oranında lider sermayedar olduğu, başlangıç sermayesi 200 milyon TL olan, “Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ” unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.03.2022 tarihli toplantısında, “Şirketimizin orta ve uzun vadeli büyüme planlamaları çerçevesinde, şirketimiz tarafından “Halka Arzdan Elde Edilen Gelirlere İlişkin Fon Kullanım Raporu” kapsamında yapılacak yatırımların bir bölümünün, Şirketimizin %100 oranında lider sermayedar olduğu yeni kurulacak bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirket yapısı altında gerçekleştirilmesine, bu çerçevede: 1- Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere, 1.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 Türk Lirası tutarında başlangıç sermayeli ve sermayesinin tamamının şirketimize ait olduğu Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına, 2- Kurulacak olan Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki başlangıç sermayesinin, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip 50.000.000 adet (A) grubu nama yazılı, 150.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paya ayrılmasına, 3- Başlangıç sermayesi 200.000.000 TL olacak Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’ne %100 oranında iştirak edilmesine ve her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değerde 50.000.000 adet (A) grubu pay ve 150.000.000 adet (B) grubu paya karşılık gelen toplam 200.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının nakden taahhüt edilip kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine, 4- Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin kuruluşu için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına,”karar verilmiştir.”

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun ortağı olduğu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. – Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi, Bükreş Metro Otoritesi’nin ihalesinde sözleşme imzalamak üzere davet edildi. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’nin %50 oranında ortağı olduğu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. – Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi’nin Bükreş Metro Otoritesi (Metrorex SA) tarafından açılmış olan, “Bükreş Uluslararası Havalimanı Demiryolu Bağlantısı 6. Metro Kesimi Lot 1.1: 1 Mayıs-Otopeni arası inşaat işlerinin dizayn ve yapımı işi” ihalesine verdiği teklifin, işveren tarafından kazanan teklif olarak açıklandığı, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemizin beklendiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.İşveren İdare, bugün (03.03.2022) tarihli yazısı ile Şirketimizi 08.03.2022 tarihinde sözleşme imzalamak üzere davet etmiştir.”

Verusa Holding bağlı ortaklığı Standard Boksit’in Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası zenginleştirme tesisi ÇED raporu onaylandı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.’nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası zenginleştirme tesisi kapsamında ÇED Projemiz, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 03.03.2022 (bugün) tarihi itibariyle onaylanmıştır. “

Gelecek Varlık Yönetimi, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ İkinci Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 24 milyon TL tutarında iştirak etme kararı aldı.

Manas Enerji, Türk menşeili bir firma ile 16,9 milyon TL tutarlı “Sayaç Malzeme Grubu Alımı” sözleşmesi imzaladı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”03.03.2022 tarihinde yurtiçinde faaliyet gösteren Türk menşeili bir firma ile 16.887.500,00 TL (Kdv Hariç) tutarlı “Sayaç Malzeme Grubu Alımı” sözleşmesi imzalanmıştır.”

Gezinomi payları 8 Mart’tan itibaren Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. BIST’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.’nin (Şirket ) 10.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 25.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 08/03/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 14 TL/pay baz fiyat, “GZNMI .E ” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. “

Yünsa, 2022 yıl sonu itibarıyla 1 milyar TL net satış rakamına ulaşılmasını hedefliyor. Yünsa’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre, Şirket’in yıl sonu net kârının net satışlara oranının %10’un üzerinde olması öngörülüyor.Açıklamada şu bilgiler verildi:”2022 yılı içerisinde boya kazanlarının tamamının yenilenmesi ve otomasyonu, dokuma tezgahlarının yenilenmesi, BT ve dijitalleşme çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 milyon Euro yatırım harcaması planlanmış olup, ayrıca Şirket’in enerji ihtiyacının bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak üzere GES yatırım projesi için fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. ” Yünsa’nın teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımları kapsamında planlı yatırım faaliyetlerinin parçası olan “Boyahane Makine ve Ekipman Modernizasyonu” yatırımı yapılması kararı alındı. Yünsa’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda boya işletmesinde kullanılmakta olan mevcut kazanlar 2022 model son teknoloji boya kazanları ile yenilenecek.Açıklamada, “Bu yatırım, boyahane kapasitesinde değişiklik yaratmayacak olup yatırım sonrası üretim süreçlerimizde verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artırmak hedeflenmektedir. Yatırıma başlanması için gerekli anlaşmalar tamamlanmış olup yatırıma konu tüm makine ve ekipmanların Ekim 2022 itibarıyla devreye alınması öngörülmektedir.” denildi

Doğan Holding 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 2.828.476.000 TL (Önceki 1.390.240.000 TL )

Döktaş Dokumculuk 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 347.866.012 TL (Önceki 84.227.181 TL )

Kartal Yenilenebilir Enerji 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 68.285.171 TL (Önceki 29.673.453 TL )

Avrasya Petrol 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 32.103.380 TL (Önceki 2.533.122 TL )

DYO Boya 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 719.980 TL (Önceki 133.569.666 TL )

Anatolia Tanı 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 433.331.607 TL (Önceki 293.396.437 TL )

Bagfaş 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 155.402.405 TL (Önceki -41.208.260 TL )

Ditaş Doğan 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 27.348.754 TL (Önceki 5.160.162 TL )

Akın Tekstil 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 133.565.183 TL (Önceki 39.426.510 TL )

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Related Articles

Leave a Comment