Home Ekonomi Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş kurulacak

Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş kurulacak

by notizia24

Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş unvanlı yeni bir şirket kurulması kararı alındı.

Investco Holding A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

”Şirketimizin orta ve uzun vadeli büyüme planlamaları çerçevesinde, şirketimiz tarafından halka arzdan elde edilen gelirlere ilişkin fon kullanım raporu kapsamında yapılacak yatırımların bir bölümünün, şirketimizin yüzde 100 oranında lider sermayedar olduğu yeni kurulacak bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirket yapısı altında gerçekleştirilmesine, bu çerçevede şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere, 1.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 Türk Lirası tutarında başlangıç sermayeli ve sermayesinin tamamının şirketimize ait olduğu Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, şirketin 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki başlangıç sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değere sahip 50.000.000 adet (A) grubu nama yazılı, 150.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paya ayrılmasına, başlangıç sermayesi 200.000.000 TL olacak Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’ne yüzde 100 oranında iştirak edilmesine ve her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 50.000.000 adet (A) grubu pay ve 150.000.000 adet (B) grubu paya karşılık gelen toplam 200.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının nakden taahhüt edilip kuruluş iznini takiben ilgili ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin kuruluşu için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Articles

Leave a Comment