Home Ekonomi THY’den kar dağıtımı yapmama kararı

THY’den kar dağıtımı yapmama kararı

by notizia24

Türk Hava Yolları (THY) A.O’da kar dağıtımı yapmama kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, 14.1 nolu tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 8.214.000.000 TL net dönem karı, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) ise 29.227.518.258 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 33.716.129.739 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan genel kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere, ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 8.214.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun bulunmuştur.”

Hibya Haber Ajansı

Related Articles

Leave a Comment